Možnost sponzoringu
Máte zájem finančně podpořit společenskou akci předních českých umělců nebo se chcete stát partnerem České galerie?

Nabízíme úplné partnerství spolu s možností zásahu do názvu, či titulu galerie a s průběžnými trvalými propagačními aktivitami. Umístění exkluzivního propagačního materiálu jak v exteriéru, tak i v interiéru galerie, možno i variovat a aktualizovat. Pravidelné umisťování propagačních prvků na všech výstupech galerie (plakáty, programy, korespondence apod.) s uvedením úrovně sponzoringu. Uvádění generálního partnerství při všech mediálně přitažlivých příležitostech a při komunikaci s médii.

Po dohodě je možné uskutečnit i určitý vliv partnera na program galerie, pokud by to bylo v zájmu obou stran. Exkluzivita: Na této úrovni bude jediným sponzorem. V hlavním sponzoringu nebudou firmy se stejným, či blízce obdobným zaměřením. Pokud by se s takovými jednalo v rámci časového sponzoringu, podléhá časové sponzorství takové firmy předchozímu souhlasu generálního sponzora - partnera. Sponzorský příspěvek: 1 mil Kč ročně

Hlavní sponzor

Nabízíme trvalý, či roční sponzoring s průběžnými trvalými propagačními aktivitami po dobu sponzoringu : Umístění propagačního materiálu jak v exteriéru, tak i v interiéru Pravidelné umisťování propagačních prvků na hlavních výstupech galerie (plakáty, programy apod.) Uvádění hlavního sponzorství při mediálně přitažlivých příležitostech a při komunikaci s médii Přednostní podmínky při konání vlastních akcí sponzora. Dohodnuté penzum volných vstupenek Umístění bannerů a odkazů na www stránky v dohodnutém rozsahu Promítání loga před představením v dohodnutém rozsahu Exkluzivita: Pokud by se s firmami obdobně zaměřenými jako hlavní sponzor jednalo v rámci časového nebo jednorázového sponzoringu, podléhá takové sponzorství takové firmy předchozímu souhlasu hlavního sponzora. Sponzorský příspěvek: 500 tis. až 1,5 mil. Kč ročně

Partneři - odkazy:

Odkazy na naše laskavé partnery:

Partnerské odkazy >


Kalendář výstav >