Historie výstav
...více než patnáct let pořádání výstav špičekám českého výtvarného umění...

Seznam vernisáží chronologicky


2. prosinec 2002 Josef Liesler – Pocta umělci
partner: znalecký ústav NOVOTA a.s.

20. leden 2003 Matej Krén - PCestopisy/Virtuální kameny
partneři: ČG, Institut pro integraci ČR do EU, MSD

10. březen 2003 Jan Kotík - Kresby a malířské objekty
partneři: Akademie J. A. Komenského, K27, E-academy, Institut pro integraci ČR do EU

13. březen 2003 Pravoslav Kotík - Pocta umělci
partneři: Akademie J. A. Komenského, K27, E-academy, Institut pro integraci ČR do EU

12. května 2003 Karel Franta – Pocta umělci
partner Pfizer

18. září 2003 Jitka Štenclová – Obrazy
partner: Česká Galerie

23. říjen 2003 Jiří Anderle – Grafické dílo
partner: ROCHE

4. dubna 2005 Současné vlámské umění

16. květen 2005 Kristian Kodet – Pocta umělci
partner: ROCHE

20. červen 2005 Oldřich Kulhánek – Pocta umělci
partner: Pfizer

17. říjen 2005 Pavel Skalník
partner: VSO s.r.o.

5. prosinec 2005 Tomáš Bím – Pocta umělci 
partner: Roche

23. leden 2006 Jan Souček - Pocta umělci 
partner: Real spektrum

27. březen 2006 Miloš Nesvatba – Pocta umělci
partner: Všeobecná obchodní společnost s.r.o.

květen 2006 Josef Velčovský – Pocta umělci
partner: VSO s.r.o.

5. červen 2006 Jiří Mádlo
partner: Roche

12. červen 2006 Jakub Šnajberg – Výstava fotografií

18. prosinec 2006 Barevný svět malířů z Moravy
partner: Synlab

červen 2007 Ladislav Maria Wagner
partner: Real spektrum

5. listopad 2007 Anna Křížová – Obrazy
Šimon Pikous – Fotografie
Ve spolupráci s domovem Petra a základní školou speciální Mačkov a Lomnickou společností přátel dětí zdravotně postižených Rváček
Partner: Všeobecná obchodní společnost s.r.o.

17. prosinec 2007 Viktorie Chaloupková – Pocta umělci
partner: Bernard Lainka soukromý zemědělec

Kalendář výstav >