Sponzoři
Máte zájem uspořádat neformální setkání se svými váženými hosty v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

     V representačních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se pravidelně každý měsíc pořádají vernisáže a výstavy zaměřené žánrově nebo na určitého autora. Váženými hosty slavnostních zahájení těchto vernisáží jsou poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, členové vlády, zahraniční velvyslanci akreditovaní v České republice a další známé osobnosti veřejného, politického a kulturního života.
     Partner vernisáže je představen v úvodu a očekává se, že jeho představitel spoluzahájí vernisáž. Vystavená díla vždy pak zdobí po období jednoho měsíce foyer Poslanecké sněmovny a reprezentační prostory Všeobecné obchodní společnosti s. r. o. na Jungmannově náměstí.

Slavnostní vernisáž Vám nabízí vyjímečnou možnost :

- Pozvat své VIP hosty do exkluzivních prostor, které jsou jinak pro veřejnost nedostupné
- Neformálního setkání s osobnostmi politického a společenského života
- Získaní uměleckého díla vystavujícího autora

      Výroba pozvánek, katalogů a samozřejmě jejich distribuce,jsou zajištěny v rámci Všeobecné obchodní společnosti s. r. o., na základě podkladů partnera vernisáže. Oficiální pozvánka Parlamentu platí pro dvě osoby a optimální počet pozvaných hostů do prostor kuloárů Poslanecké sněmovny je 250 až 300 osob.K příležitosti konání vernisáže, vydáváme katalog obsahově věnovaný vystavujícímu umělci, jehož součástí je také poděkování laskavou podporu partnerské společnosti. Další možnosti prezentace je možné dohodnout během osobní schůzky. .

Kalendář výstav >