Mádlo Jiří
Dílo akademického malíře Jiřího Mádla okouzluje hloubkou vnitřní poezie, která pramení z nitra umělcovy duše. Jeho mistrovství spočívá ve schopnosti zachytit křehkou krásu květin či náladu krajiny, kterou často míjíme bez povšimnutí.
Mádlo Jiří

< Předchozí

Mádlo Jiří

Signatura: Ne
Status: Neprodejné

-

Stáhnout v PDF >
Galerie autora >

Přidat k oblíbeným >

 

Výstavy

Nejvýznamnější výstavy

1965
Klub kolství a kultury Na Příkopech – grafika, pastely

1975
Galerie československý spisovatel, Národní třída – souborná výstava grafiky a kreseb

1978
Ústav makromolekulární chemie SAV – grafický cyklus

1984
Galerie československý spisovatel – souborná výstava
Dolní Kubín – Oravská galerie - souborná výstava

1990
Retz – Rakousko – obrazy a grafika

1992
České Budějovice – Galerie Zlatý kříž , foyer koncertní síně – obrazy
Singen - Německo Galerie Aus dem alten Haus – obrazy

1993
Praha Slovenská kultura, Gallery D+ - obrazy
Klosterneururg – Rakousko – souborná vástava obrazů

1997
Lod – Polsko – Politechnika – obrazy, akvarely, grafika
Švédsko – Galerie v Herrevadskloster – obrazy, pastely, akvarely

1999
Sobotka – obrazy – výstava v týdnu rámkova Sobotka

2002
Prostějov – Národní dům – grafika a obrazy
Horn – Rakousko - grafika a obrazy

2003
Olomouc – Galerie Podkova – souborná výstava akvarely, grafika a obrazy
Brno - Nejvy í soud - grafika a obrazy

2004
Praha – Městská knihovna v Praze, Opatov Artotéka - grafika a obrazy

2005
Praha IMEX, Korunní třída - grafika a obrazy
Zaragoza – panělsko – Galería de Arte Carmen Terreros – obrazy a akvarely

Zastoupení ve veřejných sbírkách:

Ministerstvo kultury ČR
Alšova¨jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie Vysočiny v Jihlavě
Oravská galerie v Dolním Kubíně
v Rakousku, Německu, Holandsku, Polsku (Univerzita Leiden, Politechnika Lodž, Reifeissen bank Retz, Klosterneuburg)

Ocenění:

stříbrná medaile Academie Europene des Artes v Rakousku v r. 1992 za portrétní tvorbu

Zastoupení v soukromých sbírkách:

Japonsko, USA, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Holandsko, Německo, Slovensko, Švédsko

Profil autora


JIŘĺ MÁDLO, akademický malíř a grafik, se narodil 13. března 1934 v Lovosicích, kde v té době působil jeho otec na gymnasiu v Litoměřicích jako profesor a maminka byla učitelkou. V osudném roce 1938 se rodina musela vrátit do svého rodného kraje na Českomoravskou vysočinu, do města Pelhřimova. Tento kraj formoval pak citovou i charakterovou podstatu budoucího malíře a ovlivnil jej na celý život. Po maturitě na pelhřimovském gymnasiu v roce 1952 odešel do Prahy, kde studoval na Akademii výtvarných umění malířství a grafiku u profesorů Vlastimila Rady a Vladimíra Silovského v letech 1952-1958. Další, pedagogické vzdělání získal na Pedagogické fakultě Karlovy university v Praze, kterou absolvoval v roce 1964. Je členem Sdružení pražských malířů, v jehož výboru se velmi aktivně podílel na formování výtvarného života po roce 1989.

Samostatné výtvarné práci se Jiří Mádlo věnuje již více než čtyřicet let, s výjimkou působení na Theologické fakultě Čs. církve husitské Karlovy university v Praze v roce 1992, kdy vedl seminář dějin umění. Tento nový obor byl však po roce zrušen pro nedostatek finančních prostředků.

Od té doby se věnuje již výhradně jen malířské a grafické tvorbě a rozvíjí tak od počátku nastoupený široký tematický záběr od portrétní a figurální tvorby přes intimní žánry, zátiší a květiny, k širokému tématu krajiny. Jeho celoživotním zájmem se tak stává člověk a jeho svět, zejména v sepjetí s přírodou. To je dnes velmi aktuální problém, k němuž od počátku instinktivně tíhnul, dříve než se stal tak naléhavým.

Výrazovými prostředky jsou malba a grafika, rozvíjená v širokém spektru jejich technik. V malbě je to zejména olej, akryl, pastel, akvarel, v grafice dřevořez, litografie a sítotisk. Vedle toho vznikají rozměrné kresby, jako samostatné výtvarné projevy, rovnocenné malbě i grafice, zpracované kombinovanou technikou, uhlem a perem, nebo lavírované kresby brkem, rákosem, tuší nebo mořidlem. Postupně tak vznikají záměrně komponované cykly v grafice a kresbě, v malbě spíše volně řazené celky, rozlišené do několika tematických okruhů.

"Lidé z Vysočiny" byl první cyklus kombinovaných kreseb uhlem a perem, byla to vlastně diplomová práce, kterou ukončil v roce 1958 studium na Akademii a za níž byl oceněn ateliérovou cenou. Dvě práce z tohoto cyklu zakoupila v následujícím roce do svých sbírek Galerie Vysočiny v Jihlavě.

Pro další cykly "Měsíce", byl podnětem kalendář pro Československý červený kříž v roce 1959, z něhož pak vznikly kombinovanou technikou dřevořezu a litografie monumentálně cítěné listy.

Šumavě byl věnován další cyklus třiceti pěti barevných dřevořezů z kraje pod Boubínem, Vimperska a Prachaticka, který vyšel v roce 1963 tiskem s úvodním slovem básníka Ladislava Stehlíka. Od té doby se rozvíjelo celoživotní přátelství s tímto básníkem, které jej silně ovlivnilo lidsky i umělecky.

Pak následovaly cykly "Stromy" se symbolickým podtextem svědků minulosti a prostředníků mezi "zemí a nebem". Civilní realitě byly věnovány dva cykly z výstavby pražského metra, historickým reminiscencím "Pražské motivy" a další cykly, rozvíjející tuto polohu, věnované městům Čech a Moravy, jako jsou Pelhřimov, Třebíč, Svitavsko, Litomyšl, Moravská Třebová, Znojmo, Olomouc, zejména pak Prostějov, kterému bylo věnováno více než čtyřicet listů.

Samostatnou kapitolu tvoří cyklus významných osobností české kultury i historie, v rozsahu zatím asi čtyřiceti listů. Hned na počátku tohoto dosud neuzavřeného cyklu vznikly podobizny básníků malířova kraje Otokara Březiny a Antonína Sovy a hudebního skladatele Vítězslava Nováka, provedené v nevšední adaptaci techniky dřevořezu, monumentálního pojetí. Brzy po jejich vzniku byly zakoupeny Alšovou jihočeskou galerií na Hluboké.

V průběhu dalších let vznikaly podobizny významných osobností, pocházejících z malířova kraje, jako Gustava Mahlera nebo dr. Aleše Hrdličky, televizní představitelky Babičky herečky Jarmily Kurandové, osobností historických, Tomáše Štítného, Mikuláše Biskupce či Jana Želivského.

Vedle těchto rozměrných listů vznikají průběžně desítky drobných grafik k různým příležitostem, novoročenky a ex-libris pro přátele, sběratele drobné grafiky, z jejichž podnětů nejčastěji vznikají a jsou mezi nimi oblíbeny.

Zhruba před 25 lety, kdy vznikl ateliér a nový domov malířův na Českomoravské vysočině ve vesničce Houserovka, kde byl sousedem herečky Jarmily Kurandové, začala se rozvíjet systematicky a programově jeho malířská tvorba krajinářská, intimní, figurální a portrétní. Vznikaly i realizace větších rozměrů pro veřejné účely. Tehdy již dávno opustil svoje staromistrovské začátky, inspirované zejména holandským malířstvím 17. století.

Názorově vychází nadále již jen z prožitků reálného života umocněných fantazií a uplatňuje přitom své vrozené koloristické nadání a kresebnou zkušenost grafika v realizacích, kde se spojují čtyři podstatné složky malby, barva a světlo, tvar a prostor, v průsečíku harmonické jednoty.

K tomuto ideálu směřuje jeho současné snažení a úspěšné realizace pak nacházejí spontánní odezvu u lidí vnímavých, bez předsudků a naladěných na strunu autorovy sensibility. Je to nekončící usilování, cesta lemovaná i zklamáním. Otázka modernosti, být "up to date" malíře příliš nezajímá, zejména v době tzv. postmoderní, kdy ztrácí na aktuálnosti ve smyslu, jak byla chápána zejména od počátku tohoto století. Budoucí vývoj vidí spíše v oblasti spirituální, než formálně materiální.

Za uplynulých 40 let své činnosti uspořádal více jak 60 samostatných výstav a zúčastnil se zhruba stejného počtu výstav skupinových doma i v cizině, v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Benešově, Vlašimi, Pelhřimově, Humpolci, Počátkách, Pacově, Žďáru nad Sázavou a mnoha dalších, Budapešti, Berlíně, Varšavě, Štětíně, Lodži, Vídni, Klosterneuburgu, Bad Ischlu, Retzu, Singenu, Lipsku, Moskvě, Sao Paulu, Djakartě.

V poslední době spolupracuje s uměleckou agenturou v Tokiu, která pořádá výstavy zaměřující se na umělce ze střední Evropy v síti galerií po celém Japonsku. Je zastoupen v katalogu středoevropských malířů, který vydala tato instituce v roce 1998 v Japonsku. Po roce 1989 rozvinul své malířské aktivity zejména v Rakousku, Holandsku, Polsku, Švédsku, Německu. Zde pravidelně maluje a vystavuje. Zejména jsou oceňovány jeho portréty, za všechny uveďme portrét zakladatele holandské neurochirurgie profesora dr. W. Luyendijka pro universitu v Leidenu. Za portrét "Děvčátko s květinou" byl oceněn medailí Academie Européenne des Arts v Rakousku v roce 1992. Z uvedených samostatných výstav v poslední době byla velmi úspěšná výstava na Českém velvyslanectví ve Vídni, ve Švédsku a naposled v galerii Polytechniky v Lodži.

Kalendář výstav >